• Historien om din virksomhed – levende fortalt…

  Få skabt en spændende fortælling om pionerånd, vedholdenhed og succes.

  Vi former historien som en flot og læseværdig bog du kan bruge strategisk.

 • Historien om din virksomhed – levende fortalt…

  Få skabt en spændende fortælling om pionerånd, vedholdenhed og succes.

  Vi former historien som en flot og læseværdig bog du kan bruge strategisk.

 • Historien om din virksomhed – levende fortalt…

  Få skabt en spændende fortælling om pionerånd, vedholdenhed og succes.

  Vi former historien som en flot og læseværdig bog du kan bruge strategisk.

 • Historien om din virksomhed – levende fortalt…

  Få skabt en spændende fortælling om pionerånd, vedholdenhed og succes.

  Vi former historien som en flot og læseværdig bog du kan bruge strategisk.

 • Historien om din virksomhed – levende fortalt…

  Få skabt en spændende fortælling om pionerånd, vedholdenhed og succes.

  Vi former historien som en flot og læseværdig bog du kan bruge strategisk.

BRUG FORTIDEN TIL AT FORME FREMTIDEN

Jubilæum : Ejerskifte : Fusion : Vækstplaner : Organisationsændringer : En bog kan skabe positive effekter i mange situationer.

Få kunder, kapital og samarbejdspartnere

Vis hvilke værdier og kompetencer I indeholder. Det skaber goodwill, troværdighed og interesse.

Tiltræk dygtige medarbejdere

Kampen om dygtige medarbejdere er skarp. Vis dem hvilken historie de kan blive en del af.

Brug indholdet

Uddrag af historien kan bruges på hjemmesiden, i brochurer, ved præsentationer og i det daglige.

Bliv synlig i medierne

Fortællingen kan skabe interesse fra medierne og danne baggrund for artikler, portrætter m.v.

Styrk kulturen og skab gejst

Den fælles historie øger det interne sammenhold og skaber ny gejst. Oplagt ved fx ejerskifte, fusion, kriser, organisationsændring eller vækstplaner.

Dokumentér meritter

Om nogle år kan ingen huske de udfordringer I klarede. Dokumentér meritterne før det er for sent.

BRUG DIN BOG SÅDAN

Der er masser af mennesker du kan give en bog så du opnår den fulde værdi.

Vigtige interessenter

Ved at give en bog til vigtige interessenter styrker du din virksomheds brand og øger sandsynligheden for at de finder virksomheden interessant og relevant. Du få nemmere ved at komme igennem med dine målsætninger og øger virksomhedens succes.

I forbindelse med et forestående ejerskifte eller fusion kan bogen være med til at øge virksomhedens handelsværdi, fordi den tydeliggør den historie og de værdier de nye ejere får med i købet. De nye ejere kan også inddrages i bogen for at vise, at historien om virksomheden føres videre. Det binder fortid og fremtid sammen og smidiggør forandringsprocessen.

Ved kapitalforøgelse vil en bog til investorerne kunne bidrage til at synliggøre værdien af, og potentialet i, virksomheden.

En bog vil altså kunne betyde, at vigtige interessenter giver dig mere opmærksomhed og anseelse, så du bedre kan få din egen agenda igennem.

Giv fx en bog til:

 • Investorer.
 • Bestyrelsen.
 • Politikere.
 • Samarbejdspartnere.
 • Organisationer.
 • Netværk og forretningsforbindelser.
 • Potentielt nye ejere til virksomheden.

Medarbejdere

En bog om virksomhedens historie kan styrke medarbejdernes stolthed, motivation og fællesskabsfølelse. Det styrker virksomhedens kultur, giver øget arbejdsglæde og effektivitet. Nye medarbejdere som får bogen forstår hurtigere virksomhedens kultur.

I forbindelse med et eventuelt ejerskifte i virksomheden vil bogen være med til at smidiggøre overgangen til de nye ejere, idet bogen giver alle en fælles referenceramme og fortælling at støtte sig til.

En bog vil altså kunne give dine medarbejdere ny energi, glæde og motivation. Desuden vil bogen også kunne skabe opmærksomhed hjemme hos medarbejdernes familie og venner. Nogle medarbejdere tager måske et billede af bogen og poster det på de sociale medier osv.

Giv fx en bog til:

 • Nuværende medarbejdere.
 • Kommende medarbejdere (ved jobsamtaler).

Kunder

En bog kan øge potentielle kunders motivation til at foretage et køb hos din virksomhed. Hvem du skal give en bog afhænger naturligvis helt af situationen og hvor dyre produkter eller ydelser du sælger.

Giv fx en bog til potentielle kunder:

 • Ved salgsmøder.
 • På messer.
 • Ved tilmelding til nyhedsbrevet (e-bog eller udsnit af e-bog).

Ud over den trykte bog vil indholdet fra bogen kunne bruges direkte på din hjemmeside m.v. og dermed være lettere/billigere at distribuere til potentielle kunder.

Aviser, radio og TV

En bog tiltrækker sig naturligt opmærksomhed, også fra medierne. Via PR-arbejde vil bogen derfor kunne give dig og din virksomhed ekstra omtale i medierne.

Giv fx en bog til:

 • Lokalavisen og lokale tv- og radiostationer.
 • Udvalgte specialmedier indenfor dit brancheområde.
 • Udvalgte landsdækkende medier.

 

Egne medier

Bogen og bogens indhold kan bruges på tværs af dine egne medier og platforme. Dermed øger du nytteværdien af indholdet.

Brug fx indholdet sådan:

 • Skriv små indlæg med anekdoter fra bogen på de social medier.
 • Læg udvalgt indhold direkte på din hjemmeside.
 • Brug bogens indhold i dit nyhedsbrev.
 • Læg udvalgte kapitler (eller hele bogen) i en “bladrefunktion” på din hjemmeside.
 • Få trykt et udvalgt kapitel som lille hæfte til uddeling på messer.
 • Tryk bogens forside som postkort til uddeling på messer og vedlægning i udgående post.

Eftertiden

Alt for mange historier, fortællinger og værdifuld information går tabt fordi de ikke dokumenteres i rette tid. En bog om din virksomhed kan både lokalhistorisk og i større skala være en vigtig brik i en større fortælling om samtiden.

Giv derfor en bog til fx:

 • Lokalhistoriske arkiver.
 • Rigsarkivet.
 • Eventuelle brancheorganisationers arkiver og biblioteker.
 • Din familie og venner.

Familie og venner

Hvad er det i grunden for en virksomhed du selv, medarbejderne, bestyrelsen, investorer osv. bruger så meget tid på? Det interesserer i større eller mindre grad familie og venner til de direkte implicerede. Derudover kan der også der ligge en vis brandingværdi her.

Giv – eller vis – derfor en bog til fx:

 • Din egen familie.
 • Dine venner og bekendte.

Og du kan med fordel opfordre dine medarbejdere, bestyrelsen osv. til at gøre det samme. Eventuelt kan folk købe/få ekstra eksemplarer af bogen til særlige lejligheder (fx som præmie ved den lokale sportsforenings banko).

Få gratis infomateriale

Udfyld formularen, så sender vi dig en email med skriftligt informateriale om DinVirksomhedsHistorie.dk. Efter 1-2 uger følger vi op i en ny mail, for at høre hvad du synes om det.